CTreeCtrl

"Formantu widoku drzewa" jest to okno, który wyświetla hierarchiczną listę elementów, takich jak nagłówki w dokumencie, pozycje indeksu, lub plików i katalogów na dysku. Każdy element składa się z etykiety i opcjonalnie obraz mapy bitowej, a każdy element może mieć listę podelementy skojarzony z nim. Klikając element, użytkownika można rozwijać i zwijać skojarzona lista podelementy.

Klasa CTreeCtrl zawiera funkcje formantu widoku drzewa wspólnego systemu Windows. Ten formant (i w związku z tym klasy CTreeCtrl ) jest dostępna tylko dla programów działających w systemie Windows 95 i Windows NT w wersji 3.51 lub nowszej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CTreeCtrl, zobacz Tematy kontroli, Przy użyciu CTreeCtrl w Visual C++ Programmer's Guide,i Drzewa widok kontroli odniesienia w zestawie SDK platformy.

# include lt;afxcmn.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbkinbsp; CMNCTRL1 próbki MFC | MFC Sample FIRE | Próbki MFC FTPTREE

Zobacz też CImageList

Index