CImageList

"Lista obrazów" jest kolekcją o tym samym rozmiarze obrazów, z których każdy może dalej przez jej indeksu. Wykazy obrazu są używane do wydajnego zarządzania dużymi zbiorami ikony i mapy bitowe. Wszystkie obrazy na liście obrazów są zawarte w pojedynczym, szeroki bitmapy w formacie ekranowym urządzenia. Lista obrazu może również obejmować bitmap monochromatycznych, zawierający masek użytych do rysowania obrazów przezroczysty (ikona styl). Interfejs programowania aplikacji Microsoft Win32 zawiera obraz listę funkcji, które umożliwiają rysowanie obrazów, tworzenia i zniszczenie obrazu list, dodać i usunąć obrazy, zastępować obrazy, scalić obrazy i przeciągać obrazki.

Klasa CImageList zapewnia funkcje kontroli systemu Windows do listy wspólnych obrazu. Ten formant (i w związku z tym klasy CImageList ) jest dostępna tylko dla programów działających w systemie Windows 95 i Windows NT w wersji 3.51 lub nowszej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CImageList, zobacz Tematy kontroli i CImageList za pomocą programu Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxcmn.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl, CTabCtrl

Index