Додати вікно властивостей

Наступний приклад навантажень значок а потім курсор і виділяє пам'ять для буфер. Приклад використовується функція SetProp призначити отримане значок, курсор і пам'яті ручки як вікно властивостей для вікна, визначені визначений у застосунку hwndSubclass змінної. Властивості визначаються за рядками, PROP_ICON, PROP_CURSOR і PROP_BUFFER.

# визначити БУФЕР 4096 HINSTANCE hinst;       / / Ручка з поточного екземпляра HWND hwndSubclass;     / / Ручка з вікна subclassed hIcon РУЧКУ, hCursor; 
HGLOBAL hMem; 
Чар * lpMem; 
TCHAR [tchPath] = "c:\\winnt\\samples\\winprop.c"; 
 
/ / Завантажити ресурси. 
 
hIcon = LoadIcon (hinst, MAKEINTRESOURCE(400)); 
hCursor = LoadCursor (hinst, MAKEINTRESOURCE(220)); 
 
/ / Виділити і заповнити в буфер пам'яті. 
 
hMem = GlobalAlloc (GPTR, БУФЕР); 
lpMem = GlobalLock(hMem); 
lstrcpy (lpMem, tchPath); 
GlobalUnlock(hMem); 
 
/ / Встановити вікно властивостей hwndSubclass. 
 
SetProp (hwndSubclass, "PROP_ICON", hIcon); 
SetProp (hwndSubclass, "PROP_CURSOR", hCursor); 
SetProp (hwndSubclass, "PROP_BUFFER", hMem) 

 

Index