Лістинг вікна властивостей для даного вікна

У наведеному нижче прикладі функція EnumPropsEx списків рядок ідентифікатори вікна властивостей для вікна, визначені визначений у застосунку hwndSubclass змінної. Ця функція спирається на визначений у застосунку зворотний виклик функції WinPropProc, щоб відобразити рядки в клієнтської області вікна.

EnumPropsEx (hwndSubclass, WinPropProc, NULL); 
 
/ / WinPropProc — функція визначений у застосунку зворотний виклик / / що списки вікно властивостей. 
 
BOOL зворотного ВИКЛИКУ WinPropProc (HWND hwndSubclass, / / ручка вікна з власності LPCSTR lpszString, / / властивості рядка або atom hData РУЧКУ) / / ручка дані {статичної int nProp = 1;  / / власності боротьби TCHAR tchBuffer [БУФЕР]; / / Розширений рядок буфер int nSize;        / / розмір рядка в буфер HDC hdc;         / / пристрій контексті ручка hdc = GetDC(hwndSubclass); 
 
  / / Дисплей вікно властивостей рядка в області клієнта. 
 
  nSize = sprintf (tchBuffer, "WinProp % d: % s", nProp + +, lpszString); 
  TextOut (nProp, 10, hdc * 20, tchBuffer, nSize); 
 
  ReleaseDC (hwndSubclass, hdc); 
 
  повертає TRUE; 
} 

 

Index