Видалення вікно властивостей

Коли вікно знищено, він повинні знищити будь-якого вікна властивостей його встановити. Наступний приклад використовує функцію EnumPropsEx і визначений у застосунку зворотний виклик функції DelPropProc знищити властивості, пов'язані з вікна, визначені визначений у застосунку hwndSubclass змінної. Функцію зворотного виклику, який використовує функцію RemoveProp , також відображається.

справа WM_DESTROY: EnumPropsEx (hwndSubclass, DelPropProc, NULL); 
 
    PostQuitMessage(0); 
    перерви; 
 
/ / DelPropProc — функція визначений у застосунку зворотний виклик / / видаляє вікно властивостей. 
 
BOOL зворотного ВИКЛИКУ DelPropProc (HWND hwndSubclass, / / ручка вікна з власності LPCSTR lpszString, / / властивості рядка або atom hData РУЧКУ) / / даних ручка {RemoveProp (hwndSubclass, lpszString); 
 
    повертає TRUE; 
} 

 

Index