WM_MOVE

WM_MOVE повідомлення надсилається після переміщення вікна.

WM_MOVE xPos = (int)(short) LOWORD(lParam);    / / горизонтальній позиції yPos = (int)(short) HIWORD(lParam);    / / вертикальну позицію 

 

Параметри

xPos
Значення Низький замовлення слово lParam. Визначає x координати верхній лівий кут клієнтської області вікна.
yPos
Вартість вищого порядку слово lParam. Визначає у координатою верхній лівий кут клієнтської області вікна.

Повернення значень

Якщо програма обробляє це повідомлення, його слід повернути нуль.

Зауваження

XPos і yPos параметри вказані в екранних координатах для перекриваються і спливаючих вікон і координат батьків клієнт для windows дитини.

Заявку можна використовувати MAKEPOINTS макрос для перетворення параметра lParam ТОЧОК структури.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.

Дивіться також

Огляд Windows, вікно повідомлення, MAKEPOINTS, ТОЧОК

Index