WM_NCCREATE

WM_NCCREATE повідомлення надсилається до WM_CREATE повідомлення, коли вперше створено вікно.

WM_NCCREATE lpcs = lParam (LPCREATESTRUCT);  / / Структура з створення даних 

 

Параметри

lpcs
Значення lParam. Вказівник на структуру CREATESTRUCT , що містить інформацію про вікна, що створюється. Члени CREATESTRUCT ідентичні параметри CreateWindowEx функції.

Повернення значень

Якщо програма обробляє це повідомлення, його слід повернути TRUE продовжити створення вікна. Якщо програма повертає значення Хибність, CreateWindow або CreateWindowEx функція повертає дескриптор NULL.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.

Дивіться також

Огляд Windows, вікно повідомлення, CreateWindow, CreateWindowEx, DefWindowProc, CREATESTRUCT, WM_CREATE

Index