EndDeferWindowPos

Одночасно EndDeferWindowPos функція оновлення положення і розмір одного або кількох вікон в одному екрані освіжаючий цикл.

(BOOL EndDeferWindowPos HDWP  hWinPosInfo / / ручка для внутрішньої структури);
 

Параметри

hWinPosInfo
Працювати в декількох вікно-позицію структури, що містить інформацію про розмір і місце для одного або кількох вікон. Це внутрішня структура повертається функцією BeginDeferWindowPos або номер у виклику функції DeferWindowPos.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається, є ненульовим.

Якщо функцію не вдається, значення дорівнює нулю. Щоб отримати докладні відомості про помилку, зателефонуйте GetLastError.

Зауваження

Функція EndDeferWindowPos відправляє повідомлення WM_WINDOWPOSCHANGING і WM_WINDOWPOSCHANGED кожне вікно у внутрішню структуру.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Windows огляд, функції вікон, BeginDeferWindowPos, DeferWindowPos, WM_WINDOWPOSCHANGED, WM_WINDOWPOSCHANGING

Index