Nonclient області компоненти

Nonclient області вікна можна включати вікно меню рядка заголовка, звести до мінімуму і максимально кнопок, зміни розміру меж і горизонтальні та вертикальні смуги прокручування. Застосунок може створити вікно з одного або більше з цих компонентів, вказавши такі стилі в CreateWindowEx функції.

Стиль Опис
WS_CAPTION Створює вікно, яке має рядок заголовка (включає WS_BORDER стиль).
WS_HSCROLL Створює вікно, яке має горизонтальної смуги прокручування.
WS_MAXIMIZEBOX Створює вікно, яке має кнопку Розгорнути. Не може поєднуватися з WS_EX_CONTEXTHELP стиль.
WS_MINIMIZEBOX Створює вікно, яке містить кнопку Згорнути. Не може поєднуватися з WS_EX_CONTEXTHELP стиль.
WS_SYSMENU Створює вікно, яке має меню вікна в його за рядок заголовка. Стиль WS_CAPTION, які також повинні бути визначені.
WS_VSCROLL Створює вікно, яке має вертикальної смуги.

Index