GetWindowThreadProcessId

GetWindowThreadProcessId функція отримує ідентифікатор потоку, який створив вказаний вікна і, за бажанням, ідентифікатор процесу, який створив вікна.

(DWORD GetWindowThreadProcessId HWND  hWnd, / / ручка вікнаLPDWORDlpdwProcessId / / адреса змінної для ідентифікатор процесу);
 

Параметри

hWnd
Обробляти до вікна.
lpdwProcessId
Вказівник на 32-бітні значення, яке отримує ідентифікатор процесу. Якщо цей параметр не NULL, GetWindowThreadProcessId копіювання ідентифікатор процесу до 32-бітні значення; в іншому випадку, це не так.

Повернення значень

Значення, що повертається, є ідентифікатором потік, який створив вікна.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Windows огляд, функції вікон

Index