Батько та дитина стилі

Такі стилі впливають відсікання відносини між батьком вікна та її дочірні вікна і між дочірнього вікна і його брат windows.

Стиль Опис
WS_CLIPCHILDREN Виключає площа, займана дитини windows під час малювання у вікні батьків. Використовувати цей стиль, під час створення вікна батьків.
WS_CLIPSIBLINGS Кліпи дитини windows по відношенню один до одного; коли конкретний дочірнього вікна отримує на WM_PAINT повідомлень, WS_CLIPSIBLINGS стиль кліпи всі інші дитини вікон, які перекриваються з регіону дочірнього вікна буде оновлюватися. Якщо не вказано WS_CLIPSIBLINGS, і дочірні вікна накладаються, це можливо, коли малюнок на території клієнт один дочірнього вікна, щоб намалювати на території клієнт інший сусідніх дочірнього вікна.

Index