Повідомлення лише вікно

[Це попередні документації та тема змінити].

Windows NT 5.0 і більш пізніх

Повідомлення лише вікно дає змогу надсилати та отримувати повідомлення. Це не є видимим, має Z, немає порядку, не можуть бути перераховані і не отримує трансляцію повідомлень. Вікно просто розсилок повідомлень.

Створити повідомлення лише вікно, вкажіть постійного HWND_MESSAGE або дескриптор наявному вікні повідомлення лише у hWndParent параметр функції CreateWindowEx . Можна також змінити наявному вікні повідомлення лише вікно, вказавши HWND_MESSAGE в hWndNewParent параметр функції SetParent.

Знайти повідомлення лише windows, вказати HWND_MESSAGE в функції FindWindowEx , параметр hwndParent . Крім того, FindWindowEx шукає лише для повідомлення windows, а також верхнього рівня windows, якщо і hwndParent і hwndChildAfter параметрами є NULL.

Index