WM_CHILDACTIVATE

WM_CHILDACTIVATE повідомлення буде відправлено на кілька інтерфейсом (MDI) документ дочірнього вікна, коли користувач натискає на заголовок вікна або коли активовано вікна, переміщений або розмірів.

WM_CHILDACTIVATE 

 

Параметри

Це повідомлення не має жодних параметрів.

Повернення значень

Якщо програма обробляє це повідомлення, його слід повернути нуль.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.

Дивіться також

Огляд Windows, вікно повідомлення, MoveWindow, SetWindowPos

Index