IsZoomed

IsZoomed функція визначає, чи вікно розгорнуто.

 (BOOL IsZoomed HWND  hWnd / / ручка вікна);
 

Параметри

hWnd
Ручки для вікна, щоб перевірити.

Повернення значень

Якщо вікно розгорнуто, значення, що повертається, є ненульовим.

Якщо вікно розгорнуто не, значення, що повертається, є нуль.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Windows огляд, функції вікон, IsIconic

Index