AnyPopup

AnyPopup функція вказує, чи належить, видно, верхнього рівня спливаючих елементів або перекриваються вікно існує на екрані. Функцію пошуку на весь екран, не тільки виклик програми клієнт області.

AnyPopup є є застарілою і зберігається для сумісності з ранішими версіями 16-розрядної версії Windows. Це не є корисним.

BOOL AnyPopup(VOID) 

Параметри

Ця функція має не параметрів.

Повернення значень

Якщо з'явиться спливаюче вікно, значення, що повертається є ненульовим, навіть якщо спливаюче вікно повністю покривається інших вікон.

Якщо з'явиться спливаюче вікно не існує, значення дорівнює нулю.

Зауваження

Ця функція не виявляє unowned спливаючих вікон або windows, які не мають в WS_VISIBLE стилі біт набір.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Windows огляд, функції вікон, GetLastActivePopup, ShowOwnedPopups

Index