GetWindowRect

GetWindowRect функція отримує розміри обмежуючого прямокутника вказаний вікна. Розміри наведено в екранних координатах, які є відносно на верхньому лівому куті екрана.

(BOOL GetWindowRect HWND  hWnd, / / ручка вікнаLPRECTlpRect / / адреса структури для вікна координує);
 

Параметри

hWnd
Обробляти до вікна.
lpRect
Вказівник на RECT структура, яка отримує екранних координатах лівому верхньому та нижньому правому кутах вікна.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається, є ненульовим.

Якщо функцію не вдається, значення дорівнює нулю. Щоб отримати докладні відомості про помилку, зателефонуйте GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Огляд Windows, вікна функції, GetClientRect, RECT

Index