WM_CREATE

WM_CREATE повідомлення надсилається, коли застосування запитує, що вікно створені шляхом виклику функції CreateWindowEx або CreateWindow . Процедура вікно нового вікна отримує це повідомлення, після створення вікна, але перш ніж вікно стає видимою. Повідомлення надсилається до CreateWindowEx або CreateWindow функція повертає.

WM_CREATE lpcs = lParam (LPCREATESTRUCT); / / Структура з створення даних 

 

Параметри

lParam
Значення lParam. Вказівник на CREATESTRUCT структуру, яка містить інформацію про вікна, що створюється. Члени CREATESTRUCT ідентичні параметри функції CreateWindowEx.

Повернення значень

Якщо програма обробляє це повідомлення, його слід повернути 0 продовжити створення вікна. Якщо програма повертає відмінне, знищені вікна, і CreateWindowEx або CreateWindow функція повертає дескриптор NULL.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.

Дивіться також

Огляд Windows, вікно повідомлення, CreateWindow, CreateWindowEx, CREATESTRUCT, WM_NCCREATE

Index