WM_QUIT

WM_QUIT повідомлення вказує прохання припинити застосування і генерується, коли програма викликає функцію PostQuitMessage . Це викликає функцію GetMessage , щоб повертати нуль.

WM_QUIT nExitCode = wParam (int);   / / код завершення 

 

Параметри

nExitCode
Значення wParam. Визначає код завершення, у функції PostQuitMessage.

Повернення значень

Це повідомлення не має значення, що повертається, тому що це викликає повідомлення петлі, щоб припинити перш, ніж надіслати повідомлення до вікна процедура.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.

Дивіться також

Огляд Windows, вікно повідомлення, GetMessage, PostQuitMessage

Index