STN_CLICKED

Повідомлення про STN_CLICKED надсилається, коли користувач натискає статичний елемент керування, який має SS_NOTIFY стиль. Вікно батьківського контролю отримує повідомлення сповіщень через WM_COMMAND повідомлення.

STN_CLICKED
idStatic = (int) LOWORD(wParam);    / / Ідентифікатор статичні контролю
hwndStatic = LOWORD(lParam) (HWND); / / обробляти статичні контролю 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 4.0 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.

Дивіться також

Статичний Огляд елементів керування, статичний повідомлення про контроль, STN_DBLCLK, WM_COMMAND

Index