Смуги прокрутки

Вікно в Win32-додатки можна відобразити об'єкт даних, таких як крапковий малюнок, більший за клієнтської області вікна або документа. Коли забезпечені смуги прокрутки, користувач можна прокручувати дані об'єкта в області клієнта, щоб принести в поданні частини об'єкта, що виходять за межі вікна.

Index