Створення багатий редагувати елемент керування

Щоб створити елемент керування для форматованого тексту, викликати функцію CreateWindowEx , вказавши клас вікна форматованого тексту. Якщо ви використовуєте форматується 1.0 (RICHED32.Бібліотека DLL), укажіть "RichEdit" для параметра клас вікна. Якщо ви використовуєте форматується Версія 2.0 (RICHED20.Бібліотека DLL), укажіть RICHEDIT_CLASS для параметра клас вікна.

Rich елементах керування підтримує більшість стилів вікно з елементах керування, а також додаткові стилі. Ви повинні вказати стиль вікна "ES_MULTILINE", якщо потрібно дозволити більше одного рядка тексту в елементі керування.

Index