Операцій редагування форматованого тексту

Заявку можна надсилати повідомлення, отримання, або пошук тексту в елементі керування для форматованого тексту. Ви можете отримати або виділеного тексту або вказаного діапазону тексту.

Щоб отримати виділений текст в елементі керування для форматованого тексту, використовувати EM_GETSELTEXT повідомлення. Текст копіюється до масиву вказаний знак. Ви повинні переконатися, що масив є досить великий, щоб провести виділеного тексту, а також припинення null символів.

Щоб отримати вказаний діапазон тексту, використовувати EM_GETTEXTRANGE повідомлення. TEXTRANGE структура, що з цього повідомлення Задає діапазон тексту, для отримання і вказує на символ масив, який отримує текст. Тут знову, додаток повинні переконатися, що масив досить великий для вказаного тексту, а також припинення характер null.

Можна шукати рядок в елементі керування для форматованого тексту за допомогою EM_FINDTEXT повідомлення. FINDTEXT структура, що з цього повідомлення визначає діапазон тексту для пошуку і рядок для пошуку. Можна також указати такі параметри, як пошук враховується регістр.

Index