IRichEditOle::ImportDataObject

Імпортує буфер обміну в елемент керування форматованого тексту, замінюючи виділений фрагмент.

(HRESULT ImportDataObject LPDATAOBJECT  lpdataobj, CLIPFORMAT  cf, HGLOBAL  hMetaPict  );
 

Параметри

lpdataobj
Вказівник на DATAOBJECT структури, вказавши буфер обміну для імпорту.
cf
Формат буфера обміну або нуль найкращий формат.
hMetaPict
Обробляти метафайл, що містить об'єкт, подання значками. Використовувати, тільки якщо в DVASPECT_ICON відображення аспект потрібна команда Спеціальне вставлення.

Повернення значень

Повертає успіх статус.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в richole.h.

Дивіться також

Rich редагувати елементи керування огляд, Rich редагування OLE інтерфейсів, IRichEditOle

Index