EM_FINDTEXTEX

Пошук тексту всередині елемента керування форматованого тексту.

EM_FINDTEXTEX wParam = fuFlags (WPARAM) (UINT); 
lParam = (LPARAM) (FINDTEXTEX далеко *) lpFindText 

 

Параметри

fuFlags
Нуль або більше значень, FR_MATCHCASE і FR_WHOLEWORD.
lpFindText
Адреса FINDTEXTEX структури, що містить інформацію про операцію пошуку.

Повернення значень

Повертає позицію COLUMN характер наступний матч або -1, якщо є більше немає відповідностей.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.51 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в richedit.h.
Юнікод:Визначено як Unicode та ANSI повідомлення.

Дивіться також

Rich редагувати елементи керування огляд, Rich редагування повідомлень, FINDTEXTEX

Index