EN_STOPNOUNDO

Повідомляє багатих редагування елемента керування батьківського вікно зареєстрованої дії якого елемент керування не можна виділити недостатньо пам'яті, щоб зберегти скасувати держави. Керування форматується надсилає це повідомлення сповіщення у вигляді на WM_NOTIFY повідомлення.

EN_STOPNOUNDO
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
lParam = (LPARAM) (NMHDR далеко *) lpNmHdr 

Параметри

uID
Ідентифікатор елемента керування форматованого тексту.
lpNmHdr
Вказівник на структуру NMHDR.

Повернення значень

Повертає нуль продовжити дію, ненульовий зупинити його.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.51 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в richedit.h.

Дивіться також

Багаті редагувати елементи керування огляд, повідомлення про багатих редагування, NMHDR, WM_NOTIFY

Index