EndUpdateResource

Функція EndUpdateResource закінчується ресурс оновлення в виконуваний файл.

(BOOL EndUpdateResource Ручка  hUpdate, / / оновлення файлу ручкаBOOLfDiscard / / запис прапор);
 

Параметри

hUpdate
Дескриптора, який використовується в оновлення ресурсу. Цей маркер повертається функцією BeginUpdateResource.
fDiscard
Вказує ресурс оновлення на виконуваний файл. Якщо цей параметр має значення TRUE, не змін до виконуваного файлу. Якщо він має значення FALSE, до змін.

Повернення значень

Якщо функція вдасться і модифікації накопичених ресурсів, визначених дзвінки на UpdateResource функція написані до вказаного виконуваного файлу, значення, що повертається є ненульовим.

Якщо функцію не вдається, значення дорівнює нулю. Щоб отримати докладні відомості про помилку, зателефонуйте GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Не підтримується.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winbase.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання kernel32.lib.
Юнікод:Реалізований у вигляді Юнікод і ANSI версії на Windows NT.

Дивіться також

Ресурси огляд, функції ресурс, BeginUpdateResource, UpdateResource

Index