DestroyMenu

Функція DestroyMenu руйнує вказане меню і звільняє пам'ять, що займає меню.

 (BOOL DestroyMenu HMENU  hMenu / / ручка, меню, щоб знищити);
 

Параметри

hMenu
До меню, щоб бути знищені обробки.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається, є ненульовим.

Якщо функцію не вдається, значення дорівнює нулю. Щоб отримати докладні відомості про помилку, зателефонуйте GetLastError.

Зауваження

Перед закриттям, програма повинна функція DestroyMenu знищити меню вікна не віднесені. Меню, яке призначено вікна автоматично знищено закриває програми.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Огляд меню, меню функцій, CreateMenu, DeleteMenu, RemoveMenu

Index