SetMenuDefaultItem

Функція SetMenuDefaultItem встановлює елемент меню за промовчанням для вказане меню.

(BOOL SetMenuDefaultItem HMENU  hMenu,  UINT  uItem,  UINT  fByPos  );
 

Параметри

hMenu
Обробляти до меню, щоб встановити елемент за промовчанням для.
uItem
Ідентифікатор або розташування нового елемента меню за промовчанням або -1 не елемента за замовчуванням. Значення цього параметра залежить від вартості fByPos.
fByPos
Значення, яке вказує значення uItem. Якщо цей параметр має значення FALSE, uItem є ідентифікатором елемента меню. В іншому випадку, це положення елемента меню.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається, є ненульовим.

Якщо функцію не вдається, значення дорівнює нулю. Щоб отримати докладні відомості про помилку, використовуйте в GetLastError функції.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 4.0 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Огляд меню, меню функції, GetMenuDefaultItem

Index