GetMenuItemRect

Функція GetMenuItemRect повертає обмежуючого прямокутника вказане меню елемента.

(BOOL GetMenuItemRect HWND  hWnd,  HMENU  hMenu,  UINT  uItem,  LPRECT  lprcItem  );
 

Параметри

hWnd
Обробляти до вікна, яке містить меню.

Windows NT 5.0 і Windows 98: Якщо це значення NULL і параметр hMenu представляє popup меню, функція буде знайти меню вікна.

hMenu
Обробляти до меню.
uItem
COLUMN розташування елемента меню.
lprcItem
Вказівник на RECT структура, яка отримує обмежуючого прямокутника вказане меню пункт висловив в екранних координатах.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається, є ненульовим.

Якщо функцію не вдається, значення дорівнює нулю. Щоб отримати докладні відомості про помилку, використовуйте в GetLastError функції.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 4.0 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Огляд меню, меню функцій, RECT

Index