MDINEXTMENU

MDINEXTMENU структура містить інформацію про меню, щоб бути активований.

typedef типу struct {tagMDINEXTMENU
    HMENU hmenuIn;
    HMENU hmenuNext;
    HWND hwndNext;
} MDINEXTMENU, * PMDINEXTMENU, НАБАГАТО * LPMDINEXTMENU 

Члени

hmenuIn
Повертає дескриптор поточний меню.
hmenuNext
Визначає дескриптор меню, щоб бути активований.
hwndNext
Визначає дескриптор вікна, щоб отримувати повідомлення про меню.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 4.0 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.

Дивіться також

Меню огляд, структури меню, WM_NEXTMENU