MENUITEMTEMPLATEHEADER

MENUITEMTEMPLATEHEADER структура визначає заголовок для шаблон меню. Повне меню шаблон складається з заголовок і один або декілька списків елемент меню.

typedef типу struct {/ / mith слово versionNumber;   / / Номер версії; повинні бути нульовим зсув слово;          / / зсуву першого MENUITEMTEMPLATE структура} MENUITEMTEMPLATEHEADER 

 

Члени

versionNumber
Вказує номер версії. Цей компонент має бути нульовим.
зсув
Задає зсув, байт, з кінця заголовку. Меню пункту списку починається цей зсув. Зазвичай цей компонент дорівнює нулю, і список елементів меню слідує відразу після заголовка.

Зауваження

Один або кілька MENUITEMTEMPLATE структур в поєднанні утворюють список елементів меню.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.

Дивіться також

Меню огляд, структури меню, LoadMenuIndirect, MENUITEMTEMPLATE

Index