Відображення контекстного меню

Показано в наведеному нижче прикладі рядок меню.

Програма включає меню ресурсу, визначені в рядок "ShortcutExample". Рядок меню містить ім'я меню. Застосування функція TrackPopupMenu використовується для відображення меню, пов'язаного з пункту меню. (Рядок собі меню не відображається тому що TrackPopupMenu вимагає маркер, щоб меню, підменю та в контекстному меню.)

VOID APIENTRY DisplayContextMenu(HWND hwnd, POINT pt) {HMENU hmenu;      / / верхнього рівня меню HMENU hmenuTrackPopup; / / контекстного меню / / завантажити меню ресурсу. 
 
  Якщо ((hmenu = LoadMenu (hinst, "ShortcutExample")) = = NULL) повернутися; 
 
  / / TrackPopupMenu не вдалося відобразити рядок щоб отримати меню / / маркер, щоб перший контекстного меню. 
 
  hmenuTrackPopup = GetSubMenu (hmenu, 0); 
 
  / / Контекстного меню. Відстеження правою кнопкою миші / / кнопки. 
 
  TrackPopupMenu (hmenuTrackPopup, TPM_LEFTALIGN | TPM_RIGHTBUTTON, pt.x, pt.y, 0, hwnd, NULL); 
 
  / / Знищити меню. 
 
  DestroyMenu(hmenu); 
} 

 

Index