WM_NEXTMENU

WM_NEXTMENU повідомлення надсилається до застосунку, коли для перемикання між рядок меню та системне меню використовується вправо або вліво Стрілка.

WM_NEXTMENU
nVirtKey = wParam (int); 
pmdin = lParam (LPMDINEXTMENU) 

 

Параметри

nVirtKey
Значення wParam. Визначає віртуальний ключ код ключа.
pmdin
Значення lParam. Визначає адреси MDINEXTMENU структуру, яка містить інформацію про меню, щоб бути активований.

Зауваження

У відповідь на це повідомлення, додаток можна вказати у меню Перейти до MDINEXTMENU і вікна, щоб отримувати повідомлення про меню в MDINEXTMENU структурі, член hwndNext , член hmenuNext , в. Ви повинні встановити обидва члени зміни вступили в силу (вони спочатку NULL).

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 4.0 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.

Дивіться також

Огляд меню, меню повідомлень, MDINEXTMENU

Index