SetMenu

SetMenu функція призначає новим меню вікно вказаного.

(BOOL SetMenu HWND  hWnd, / / ручка вікнаHMENUhMenu / / ручка, меню);
 

Параметри

hWnd
Ручки для вікна, до яких мене це призначення.
hMenu
Обробляти нове меню. Якщо цей параметр має значення NULL, видаляється у вікні поточне меню.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається, є ненульовим.

Якщо функцію не вдається, значення дорівнює нулю. Щоб отримати докладні відомості про помилку, зателефонуйте GetLastError.

Зауваження

Вікно зміненні, щоб відобразити меню змінити.

SetMenu функція замінює попереднього меню, якщо такі є, але вона не знищити його. Програма повинна виклику функції DestroyMenu до виконання цього завдання.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Огляд меню, меню функцій, DestroyMenu, GetMenu

Index