WM_LBUTTONDBLCLK

Повідомлення WM_LBUTTONDBLCLK написав, коли користувач double-clicks ліву кнопку миші, коли курсор розташовано в клієнтської області вікна. Якщо миша не захопили, повідомлення Опубліковано до вікна під курсором. В іншому випадку повідомлення Опубліковано у вікно, який захопив миші.

WM_LBUTTONDBLCLK fwKeys = wParam;        / / Ключові прапорів xPos = LOWORD(lParam);  / / горизонтальна позиція курсора yPos = HIWORD(lParam);  / / Вертикальна позиція курсору 

 

Параметри

fwKeys
Значення wParam. Вказує, чи різних віртуальних клавіш вниз. Цей параметр може бути будь-яка комбінація таких значень:
Значення Опис
MK_CONTROL Набір, якщо клавішу ctrl вниз.
MK_LBUTTON Встановити, якщо ліва кнопка миші не працює.
MK_MBUTTON Встановити, якщо середньою кнопкою миші не працює.
MK_RBUTTON Встановити, якщо правою кнопкою миші не працює.
MK_SHIFT Встановити, якщо клавіша shift не працює.

xPos
Значення Низький замовлення слово lParam. Визначає x координати курсору. Координата — по відношенню до верхній лівий кут області клієнта.
yPos
Вартість вищого порядку слово lParam. Визначає y координат курсору. Координата — по відношенню до верхній лівий кут області клієнта.

Повернення значень

Якщо програма обробляє це повідомлення, його слід повернути нуль.

Зауваження

Windows, які мають стиль CS_DBLCLKS може отримати WM_LBUTTONDBLCLK повідомлення, які система генерує кожного разу, коли користувач натискає, релізи та знову пресів лівою кнопкою миші в межах системи двічі клацніть часових обмежень. Подвійне клацання лівою кнопкою миші фактично створює чотири повідомлень: WM_LBUTTONDOWN, WM_LBUTTONUP, WM_LBUTTONDBLCLK і WM_LBUTTONUP знову.

Заявку можна використовувати MAKEPOINTS макрос для перетворення параметра lParam ТОЧОК структури.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.

Дивіться також

Огляд введення миші, миші вводу повідомлень, GetCapture, GetDoubleClickTime, MAKEPOINTS, ПУНКТІВ, SetCapture, SetDoubleClickTime, WM_LBUTTONDOWN, WM_LBUTTONUP

Index