Список із структури

Таких структури використовується з поля списку.

DELETEITEMSTRUCT

Index