LBN_DBLCLK

Програма надсилає повідомлення про LBN_DBLCLK, коли користувач double-clicks рядок у списку. Батько вікна списку отримує повідомлення сповіщень через WM_COMMAND повідомлення.

 LBN_DBLCLK idListBox = (int) LOWORD(wParam);  / / Ідентифікатор списку полі hwndListBox = lParam (HWND);       / / Ручка на список 

 

Зауваження

Лише список, який має LBS_NOTIFY стиль буде надіслати це сповіщення про повідомлення.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.

Дивіться також

Огляд списку полів, список поле повідомлення, LBN_SELCHANGE, WM_COMMAND

Index