Перекладати символів повідомлення

Будь-які теми, що отримує символ вводу від користувача повинна включати функції TranslateMessage в циклі її повідомлення. Ця функція розглядає віртуальний ключ код клавіші повідомлення і, якщо код відповідає символу, місця символ повідомлення в чергу повідомлень. Символ повідомлення видаляються і направлена на наступної ітерації цикл повідомлення; wParam параметр повідомлення містить код символу.

Загалом, в темі повідомлення цикл повинен функція TranslateMessage для перекладу кожного повідомлення, повідомлення не тільки віртуальний ключа. Хоча TranslateMessage не впливає на інші типи повідомлень, це гарантує, що перекладається введення клавіатури. Наступний приклад показує, як включити функцію TranslateMessage до типової теми повідомлення циклу.

під час (GetMessage (amp; msg, (HWND) значення NULL, 0, 0)) {Якщо (TranslateAccelerator (hwndMain, haccl & msg) = = 0) {TranslateMessage(&msg); 
        DispatchMessage(&msg); 
    } 
} 

 

Index