UnloadKeyboardLayout

UnloadKeyboardLayout функція видалення розкладки клавіатури.

(BOOL UnloadKeyboardLayout HKL  hkl / / ручка розкладці клавіатури);
 

Параметри

hkl
Обробляти вивантажити, розкладці клавіатури.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається, є ненульовим.

Якщо функцію не вдається, значення дорівнює нулю. Функції можуть не з наступних причин:

Щоб отримати докладні відомості про помилку, зателефонуйте GetLastError.

Зауваження

Windows 95: UnloadKeyboardLayout не можна вивантажити системи стандартну розкладку клавіатури. Це гарантує, що відповідні символу завжди доступна для користувачів вводити команди для оболонки або імена для файлової системи.

Windows NT: UnloadKeyboardLayout можна вивантажити системи стандартну розкладку клавіатури.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Огляд введення клавіатури, клавіатури вводу функції, ActivateKeyboardLayout, GetKeyboardLayoutName, LoadKeyboardLayout

Index