Виклику функції TranslateAccelerator

Обробити прискорювачі, програми (або потоку) повідомлення цикл повинна містити виклик функції TranslateAccelerator . TranslateAccelerator порівнює натискання клавіш до таблиці прискорювача і, якщо відповідний запис знайдено, перекладається на натискання клавіш в WM_COMMAND (або WM_SYSCOMMAND) повідомлення. Функція надсилає повідомлення до вікна процедури. Параметри TranslateAccelerator функції включають ручки для вікна, щоб отримувати WM_COMMAND повідомлення, дескриптор таблиці прискорювача, використовується для перекладу корисні можливості і вказівник на структуру MSG , яка містить повідомлення з черги. Наступний приклад показує, як називають TranslateAccelerator від в циклі повідомлення.

під час (GetMessage (amp; msg, (HWND) значення NULL, 0, 0)) {/ / Перевірити прискорювач натискання клавіш. 
 
  Якщо (!.TranslateAccelerator (hwndMain, / / ручка для отримуєте вікно haccel, / / ручка щоденно прискорювач таблиці & msg)) / / адреса з {даних повідомлення
    TranslateMessage(&msg); 
    DispatchMessage(&msg); 
  } 
} 

 

Index