DestroyAcceleratorTable

Функція DestroyAcceleratorTable руйнує таблиці прискорювача. Перш ніж програма закривається, використовувати цю функцію знищити кожної таблиці прискорювача, що його створено за допомогою функції CreateAcceleratorTable.

(BOOL DestroyAcceleratorTable HACCEL  hAccel / / ручка прискорювач таблиці);
 

Параметри

hAccel
Обробляти до таблиці прискорювача, щоб знищити. Цей маркер потрібно створити на виклик функції CreateAcceleratorTable.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається, є ненульовим.

Якщо функцію не вдається, значення дорівнює нулю. Щоб отримати докладні відомості про помилку, зателефонуйте GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Огляд прискорювачів клавіатури, клавіатури виклику функції, CopyAcceleratorTable, CreateAcceleratorTable, LoadAccelerators, TranslateAccelerator

Index