ICONMETRICS

ICONMETRICS структура містить масштабована метрик пов'язаний з ікон. Ця структура використовується з у SystemParametersInfo функцію, коли вказано дію SPI_GETICONMETRICS або SPI_SETICONMETRICS.

 typedef tagICONMETRICS типу struct {UINT cbSize; 
    Int iHorzSpacing; 
    Int iVertSpacing; 
    Int iTitleWrap; 
    LOGFONT lfFont; 
} ICONMETRICS, НАБАГАТО * LPICONMETRICS 

 

Члени

cbSize
Визначає розмір структури, у байтах.
iHorzSpacing і iVertSpacing
Горизонтальний та Вертикальний простір у пікселях для всіх піктограм, які розташовані.
iTitleWrap
Назва обтікання прапор. Якщо цей компонент є ненульовим, значок дисків перенести на новий рядок. Якщо цей компонент дорівнює нулю, назви не переноситься.
lfFont
Визначає шрифт для дисків значок.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: потрібна Версія 3.5 або пізнішу версію.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Юнікод:Визначено як Unicode та ANSI структури.

Дивіться також

Огляд іконки, значок структур, SystemParametersInfo

Index