Відображення значка

Заявку можна завантажувати та створювати іконки для відображення в області програми клієнта або дитини windows. Наступний приклад демонструє, як залучити значок в клієнтської області вікна якого дисплей контексті (DC) визначені hdc параметр.

HICON hIcon1;  / / значок ручки HDC hdc;    / / ручка для відображення контекстного DrawIcon (hdc, 10, 20, hIcon1) 

 

Система автоматично відображає клас icon(s) для вікна. Заявку можна призначити класом ікон при реєстрації клас вікна. Заявку можна замінити іконку класу за допомогою SetClassLong функції. Ця функція перетворює вікно Настройки за промовчанням для всіх вікон даного класу. Нижче наведено приклад замінює клас значок значок, чиї ідентифікатор ресурсів є 480.

HINSTANCE hinst;      / / ручка для поточного екземпляра HWND hwnd;         / / Головне вікно ручка / / змінити значок hwnd в клас вікна. 
 
SetClassLong(hwnd, // window handle GCL_HICON, // changes icon (LONG) LoadIcon(hinst, MAKEINTRESOURCE(480))
  ) 

 

Щоб отримати додаткові відомості про класи вікон побачити Класи вікон.

Index