Значок повідомлень

Такі повідомлення використовуються з іконами.

WM_ERASEBKGND
WM_ICONERASEBKGND
WM_PAINTICON

Index