Буфер текст

Система зберігає редагувати елемент керування тексту в буфері і копіює його до елемента керування, як це необхідно. Наступні теми обговорення, як система виділяє і ініціалізує буфера і змінює його характеристики.

Index