За допомогою цілих чисел

Win32 API забезпечує дві функції цілого перетворення для редагування елементів керування, призначені для містити лише числа. Функція SetDlgItemInt створює рядок представлення Указане ціле число (підпису або непідписаних) та надсилає рядок поля. SetDlgItemInt повертає немає значення. Функція GetDlgItemInt створює ціле число (підпису або непідписаних) від представництва рядок у текстове поле. GetDlgItemInt повертає ціле число, яке (або значення помилки).

Index