CreateDialog

CreateDialog макрос створює діалогове вікно немодальною з діалоговому вікні шаблон ресурсу. CreateDialog макрос використовується функція CreateDialogParam.

(HWND CreateDialog HINSTANCE  hInstance, / / ручка екземпляр програмиLPCTSTRlpTemplate, / / ідентифікує діалоговому вікні ім'я шаблонуHWNDhWndParent, / / ручка власник вікноDLGPROClpDialogFunc / / вказівник на діалоговому вікні процедури);
 

Параметри

hInstance
Визначає екземпляр модуля, чиї виконуваний файл містить діалоговому вікні шаблон.
lpTemplate
Визначає діалоговому вікні шаблон. Цей параметр є або вказівник на рядок нульовим символів, який визначає ім'я діалоговому вікні шаблон або ціле значення, яке визначає ідентифікатор ресурсу діалоговому вікні шаблон. Якщо параметр задає ідентифікатор ресурсів, його слово вищого порядку повинні бути нульовим і його слово Низька замовлення може містити ідентифікатор. MAKEINTRESOURCE макрос можна використовувати для створення цього значення.
hWndParent
Визначає, що володіє діалогового вікна.
lpDialogFunc
Вказівник у діалоговому вікні порядку. Щоб отримати додаткові відомості про діалоговому вікні процедуру перегляньте DialogProc.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається є маркер до діалогового вікна.

Якщо функцію не вдається, значення, що повертається, є NULL. Щоб отримати докладні відомості про помилку, зателефонуйте GetLastError.

Зауваження

Функція CreateDialog функція CreateWindowEx використовується для створення діалогового вікна. CreateDialog потім відправляє повідомлення WM_INITDIALOGWM_SETFONT повідомлення) Якщо шаблон визначає стиль DS_SETFONT у діалоговому вікні порядку. Функцію відображення діалогового вікна, якщо шаблон визначає стиль WS_VISIBLE. Нарешті, CreateDialog повертає дескриптор вікна до діалогового вікна.

CreateDialog повертає, додаток показує діалогове вікно (якщо його ще не відображено) за допомогою ShowWindow функції. Застосування руйнує діалогове вікно за допомогою функції DestroyWindow.

Windows 95 і пізніших:Система може підтримувати максимум 255 елементів керування в діалоговому вікні шаблон. Щоб розмістити більше ніж 255 елементів керування в діалоговому вікні, створити елементи керування в обробник WM_INITDIALOG повідомлення, а не розміщення їх у шаблоні.

Windows CE: У структуру DLGTEMPLATE в діалоговому шаблон, на які посилаються lpTemplate параметра. підтримуються не всі стилі

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Потрібна Версія 1.0 або пізнішу версію.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.
Юнікод:Реалізований у вигляді Юнікод і ANSI версії на Windows NT.

Дивіться також

Діалогове вікно огляд коробки, діалоговому вікні функції, CreateDialogIndirect, CreateDialogIndirectParam, CreateDialogParam, CreateWindowEx, DestroyWindow, DialogBox, DialogProc, ShowWindow, WM_INITDIALOG, WM_SETFONT

Index