Параметри діалогового вікна

Діалоговому вікні настройки, є поточні параметри і значення для елементів керування в діалоговому вікні. Діалоговому вікні порядок несе відповідальність за ініціалізації елементи керування до цих параметрів під час створення діалогового вікна. Вона також несе відповідальність за отримання поточних параметрів з елементів керування до знищення діалогового вікна. Методи, які використовуються для ініціалізації та отримати параметри залежать від типу елемента керування.

Index