Повідомлення діалогового вікна

Таких повідомлень, які використовуються для створення й керування вікнами та елементи керування в діалогових вікнах.

DM_GETDEFID
DM_REPOSITION
DM_SETDEFID
WM_CTLCOLORDLG
WM_CTLCOLORMSGBOX
WM_ENTERIDLE
WM_GETDLGCODE
WM_INITDIALOG
WM_NEXTDLGCTL

Index