GetCursorPos

GetCursorPos функція отримує позиції курсора в, в екранних координатах.

(BOOL GetCursorPos LPPOINT  lpPoint / / адреса структури для курсору позиції);
 

Параметри

lpPoint
Вказівник миші, щоб на точка структура, яка отримує екран координати курсору.

Повернення значень

Якщо функція завершено успішно, значення, що повертається, є ненульовим.

Якщо функцію не вдається, значення дорівнює нулю. Щоб отримати докладні відомості про помилку, зателефонуйте GetLastError.

Зауваження

Положення курсору завжди отримує в екранних координатах і не впливають на вікна, в якому розташовано курсор, режим відображення.

Виклику процесу має WINSTA_READATTRIBUTES доступ до станції вікно.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: вимагає 3.1 або пізнішої версії.
Windows:Вимагає Windows 95 або пізнішої версії.
Windows CE:Не підтримується.
Заголовка:Оголошена в winuser.h.
Імпортувати бібліотеки:Використання user32.lib.

Дивіться також

Огляд курсори, курсор функції, ClipCursor, пункт, SetCursor, SetCursorPos, ShowCursor

Index